Prisoversikt

Konsultasjon inntil 15 minutter hund/katt 909,-
Vaksine hund, inkl. helsesjekk 758,- (kennelhoste) 
Vaksine hund, inkl. helsesjekk 858,- (kennelhoste, hepatitt, parvo, valpesyke) 
Vaksine katt, inkl. helsesjekk 832,- RCPCh FeLv
Id-merking med chip og innsending til dyreidentitet 712,- (tillegg til vaksine eller konsultasjon)
Kastrering hannkatt 1 572,- (inkluderer halskrage og smertestillende)
Sterilisering hunnkatt 3 039,- (inkluderer halskrage og smertestillende)
Tannstenfjerning inkludert sedasjon og oppvåkningssprøyte samt lommedybdemåling mellom tann og tannkjøtt. 1 734,- (tillegg ved behov for dyp rens)

Det kan være vanskelig å forutsi nøyaktig pris på behandlinger da ulik art, rase, alder eller underliggende sykdom medfører individuelle vurderinger for behandlingsregime. Ved utredning av kompliserte sykdommer vet vi ikke på forhånd hvilke prøver som blir nødvendige å ta. Vi forsøker allikevel alltid å gi et kvalifisert prisestimat for at du som kunde ikke skal bli overrasket. Her er et lite utvalg av våre standardpriser. Er det en pris du ikke finner på listen, ta gjerne kontakt med oss på tlf. 769 60 292, eller på mail post@dyrlegenett.no

Prisene er gyldige til 31.12.2022.