Inseminasjon av hund

Inseminasjon kan brukes i situasjoner hvor naturlig paring mellom hannhund og tispe ikke er mulig. Årsakene kan være mange, noen tisper aksepterer ikke hannhundens kurtise, noen hannhunder kan ha aldersbetingede skavanker som gjør paringen umulig.

Bruk av kunstig inseminasjon i tilfeller hvor arvelig disposisjon umuliggjør naturlig paring er etisk betenkelig og er følgelig noe vi fraråder.

Uttak av sæd

Sæden tas ved Narvik dyreklinikk ut med løpetidstispe tilstede. Hannhunden får god tid på seg og vi forsøker å skape så rolige omgivelser som mulig. Penis manipuleres med et kraftig grep og sædutløsningen kommer ofte raskt.

Sæden kommer i tre fraksjoner. Den midterste fraksjonen er fraksjonen vi inseminerer med. Denne oppsamles i en beholder som holder 38 grader. For å sikre at spermiene er av god kvalitet undersøkes de under mikroskop. Vi undersøker aktivitetsnivå samt prosentvis antall sædceller med defekter som for eksempel haleknekk.

Inseminasjon av hund

Inseminasjonen

Sæden overføres til en sprøyte og deponeres i skjeden til tispa, nær livmorhalsen, ved hjelp av et inseminasjonskateter. Tispa står på sine fire ben. Etter insemineringen blir eier bedt om å holde bakparten på tispa høyt i 5 minutter for at sæden ikke skal renne ut. Tispa bør ikke sette seg de første 15 minutter.

Inseminasjonen bør gjentas etter en dags pause da optimalt tidspunkt for inseminering kan være vanskelig å fastslå.

Drektighetsprosent

Det er ikke alltid naturlig paring eller inseminasjon gir ønsket resultat. Statistikken viser at 90 prosent av naturlige paringer ender i drektighet, mens for inseminasjon er tallet 80.

Skulle du som hundeeier ønske vår hjelp er vi der når du ønsker det.