Avliving av hest

Dette er et meget følsomt emne, men det er viktig å være klar over grunnene til avlivning, hvilke muligheter som finnes, og hva som eventuelt bør sørges for i forbindelse med bortskafning av den døde hesten. Ved å lære om avlivning vil du være i stand til å ta det vanskelige valget, hvis det skulle bli nødvendig, på en verdig og rolig måte.

Hva er eutanasi (avlivning)?

Ordet eutanasi er av gresk opprinnelse: eu betyr «god», og thanatos betyr «død». Formålet med eutanasi er å gi våre dyr en hurtig og smertefri død for å gjøre en ende på unødvendig lidelse.

Avliving av hest

Når er det nødvendig å avlive?

Hestens livskvalitet vil alltid ha høyeste prioritet. Når hester blir meget gamle eller syke forringes livskvaliteten, og det er forståelig å ønske å beskytte hesten din mot smerte eller lidelse. Avlivning bør overveies hvis hesten din:

  • Lider av smerte som ikke kan behandles.
  • Har så alvorlige lidelser i hjerte og/eller lunger at den ikke er i stand til å puste ordentlig.
  • Ikke lengre er i stand til å spise eller drikke normalt.
  • Ikke er i stand til å få av seg avføringen eller tømme blæren uten smerte, eller ikke kan holde seg.
  • Er ute av stand til å gå eller bevege seg normalt.
  • Er blitt blind og det derfor er risiko for at den kommer til skade.
  • Er syk, og de følelsesmessige eller finansielle belastninger er større enn du er i stand til å klare.

Hvordan uføres eutanasi?

Avlivning kan skje på to måter: innsprøytning av en overdose med legemidler eller bruk av boltepistol eller annet skytevåpen.

Innsprøytning

Hesten din vil først få innsprøytet et beroligende middel. En spesifikk blanding av legemidler innsprøytes gjennom et kateter plassert i venen og medfører en hurtig og smertefri død. Hesten din vil falle om og vil meget hurtig miste bevisstheten og evnen til å føle smerte eller frykt. Det vil eventuelt være nødvendig å gi enda en innsprøytning for å få hjertet til å stoppe og slå.

Hesten din vil muligens hive noen ganger etter pusten i løpet av denne prosedyren og dette kan være foruroligende for deg å se. Men, du kan berolige deg med at dette kun vil være naturlige reflekser og at hesten din allerede vil være død når refleksene inntrer.

Denne metoden egner seg ikke til hester med sprøyteskrekk.

Liket av en hest som avlives med medikamenter kan ikke anvendes til slakt.

Skytevåpen

Hesten din vil muligens først bli gitt et beroligende middel. Deretter plasseres boltepistolen under pannelokken. Bolten går rett inn i hjernen, hvilket resulterer i øyeblikkelig død. Det vil høres en voldsom lyd idet pistolen avfyres, og hesten din vil styrte til jorden. Det kan komme litt blod ut fra hestens nese. Hesten vil ikke kunne høre eller merke noe. Noen ganger kan hesten bevege seg litt etter skuddet, men dette er naturlige reflekser som ses etter døden. Hesten kjenner ikke noe til disse.

Liket av en hest som blir avlivet på denne måten kan anvendes som slakt.

Bør jeg være til stede?

Du bør snakke med dyrlegen din i forveien om hvorvidt du bør være til stede med hesten din til det siste. Hesten din vil kanskje være mindre nervøs hvis det er personer den kjenner hos seg når dyrlegen kommer. På den andre side kan det hende at hesten kan merke nervøsiteten til ledsageren og derfor kan bli urolig i forbindelse med avlivningen. Føl deg verken flau eller skyldbevisst hvis du ikke ønsker å være til stede. Avlivning av en hest, især hvis det brukes et skytevåpen, kan være opprivende for tilskuere.

Hvem bestemmer at det er det rette tidspunkt for avlivning?

Dyrlegen din vil kunne gi deg råd angående mulighetene vedrørende avlivning, og vil besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, men han/hun vil ikke kunne ta beslutningen om å velge avlivning for deg. Det vil normalt være mulighet for å kunne ta noen dagers betenkningstid, og det kan være til god hjelp å diskutere situasjonen med familien din eller med andre hesteeiere som allerede har opplevd den samme situasjonen. Dersom hesten din er forsikret og dens død vil føre til at du skal komme med erstatningskrav er det meget viktig å opplyse forsikringsselskapet om at avlivning overveies og å få deres tilsagn på forhånd.

Hva skjer med den døde hesten?

Det er flere muligheter for å bli av med liket av hesten, men disse valgmulighetene avhenger av metoden som er brukt ved avlivningen. Det er uansett metode som anvendes en fordel å ha ordnet alt i forveien. Eller, hvilket kanskje ville være enda bedre, å be en annen person om å gjøre dette for deg da det er normalt å føle seg ute av stand til å ta slike beslutninger mens du sørger over hesten din.

Begravelse

Det er dessverre ikke lov å begrave hesten sin på egen eiendom. Dette er nytt fra 2009.