Den drektige hoppa

De fleste har en mening om hvor utsatt og skjør en drektig hoppe kan være. I naturen er den reproduktive ytelsen hos hoppa noe dårligere enn den er hos de andre norske husdyra. Den er allikevel ikke dårlig egnet for å reprodusere seg. Godt stell er viktig, men det er ikke nødvendig å være overbeskyttende!

Overvåkning

Drektighet hos hester som hos oss mennesker er forbundet med størst risiko for fostret i løpet av de første dagene. I løpet av den første måneden er det en 10 til 15 % risiko for at fostret skal dø og bli tatt opp av kroppen. Tidlig tap av embryoet kan være forårsaket av følgende problemer:

 • Stress
 • Sykdom
 • Infeksjon i livmora
 • Hormonelle unormalheter
 • Tvillinger
Drektighet

Etter paring kan drektighet bestemmes ved hjelp av ultralyd eller ved hjelp av rektalisering rundt dag 30 til 35 etter paringen. Det er fornuftig å undersøke at hoppa fortsatt er drektig rundt dag 45, 60 og 90.

Fra dette stadiet vil korrekt ormebehandling, vaksinering, trening og balansert fôring være med på å sikre en sunn drektighet og en vellykket fødsel.

Hva du skal og ikke skal gjøre

Godt stell av avlshoppa er viktig for å sikre en vellykket drektighetsperiode. Hoppa bør være i god form og etter hvert bør hun legge på seg litt. Unngå stress da dette kan resultere i reduserte progesteronnivåer. Progesteron er et hormon som vedlikeholder drektigheten. Sykdom og/eller feber kan forårsake at hoppa skiller ut prostaglandiner som kan forårsake abort.

Dette må du passe på å gjøre:

 • Gi næringsrik og balansert fôring
 • Vaksiner og gi ormebehandling etter nedenstående retningslinjer
 • Fortsett med vanlig hov og tannpleie

Du må passe på å ikke:

 • transportere hoppa med mindre det er absolutt nødvendig
 • gi hormoner eller andre medisiner med mindre dyrlegen har bestemt dette
 • la hoppa omgås hester som kan påføre hoppa skader eller sykdom
 • stresse hoppa

I løpet av de første 7 månedene av drektigheten kan du behandle hoppa slik som du ville ha behandlet henne dersom hun ikke var drektig. Dette er dersom hoppa har god helse og ikke er eksempelvis feilernært, feit…

Ernæring

Været bør tas med i betraktning da dette kan ha innvirkning på fôringsmengden. Hoppa bør ha kontinuerlig tilgang på rent, friskt vann og fôret bør bestå av høykvalitetsfôr. I løpet av de første 7 drektighetsmånedene bør du fôre hoppa som du alltid har gjort. I løpet av de siste 4 månedene av drektigheten begynner fosteret å vokse raskt. Hoppas energibehov øker i denne tiden med opp til 50 % – høykvalitets høy og kraftfôr bør være kilden til denne energien, det er ikke nødvendig med spesielle tilskudd.

Høyenergifôr, for eksempel havre, kan bli nødvendig som supplement til høyet for å øke energimengden uten å øke volmet på fôret vesentlig.

Pass på at hoppa ikke blir feit da dette kun vil bli en ulempe for henne.

Vaksinering

Du må passe på å følge opp vaksinasjonsstatusen til hoppa di. Dette er spesielt viktig da infeksiøse sykdommer kan forårsake abort. Det er fornuftig å gi hoppa en booster vaksine 4 uker før følling. Hoppa vil produsere rikelig med antistoffer mot sykdommene og disse vil føllet få i seg via den første morsmelka, råmelka. Føllet vil få en umiddelbar beskyttelse mot influensa og stivkrampe.

Det er også enkelte steder anbefalt å vaksinere hoppa mot Equint herpesvirus, EHV, i den 7. og 9. drektighetsmåneden. Dersom ei hoppe rammes av EHV kan det hende hun aborterer sent i drektigheten eller at hun føder et svakfødt føll som kan dø i løpet av de første levedagene.

Ormebehandling

Å ormebehandle drektige hopper hver 60. dag under drektigheten er et vanlig behandlingsregime. De fleste tilgjengelige ormemidler er trygge for drektige hopper, men det er fornuftig å ta en prat med veterinæren for å få beskrevet et trygt regime for hoppa di.

I slutten av drektigheten vil hoppas naturlige forsvarsevne mot orm reduseres, så det er spesielt viktig at hun ormebehandles da. Dersom hun ikke ormebehandles på dette tidspunktet vil hun smitte føllet.

Hov og tannpleie

De fleste avlshopper står uskodd. Dette betyr at en må undersøke og kanskje beskjære hovene hver 6. til 8. uke. Dette er for å forebygge hovbyller som er vanlig ved forvokste hover.

Tannpleie er også veldig viktig. Hoppa di bør få undersøkt tennene en til to ganger i året. På denne måten kan du være trygg på at hun klarer å utnytte fôret maksimalt og at hun slipper ubehag. Det er fornuftig å undersøke tennene samtidig med første gangs drektighetsundersøkelse.

Drektighetslengden

Hesters gjennomsnittlige drektighetslengde er 342 dager, ca. 11 måneder, men den kan variere fra 321 til 365 dager. Forlenget drektighet er vanligvis ikke noe problem, men dersom du er bekymret bør du be veterinæren om å undersøke hoppa for å undersøke om hun fortsatt er drektig og at alt går som det skal.

Det er svært viktig at hoppa får mosjon. Hoppene kan ris forsiktig de første 4 til 5 drektighetsmånedene. Etter dette vil hun klare å mosjonere seg selv tilstrekkelig dersom hun har tilstrekkelig plass ute. I sendrektigheten er det viktig at hoppa får røre seg regelmessig i paddocken. Kraftig trening anbefales ikke i noen stadier av drektigheten.

Hopper aborterer av og til:

 • Dersom du oppdager vaginal utflod eller melk som drypper fra spenene under drektigheten bør du ringe veterinæren.
 • Dersom du finner restene av morkaken eller et foster bør du legge det til side slik at veterinæren kan undersøke det. Det kan hende veterinæren klarer å finne årsaken til aborten og at han deretter kan behandle hoppa for å unngå abort i en eventuell neste drektighet.
 • Hopper kan abortere uten påkjenning, men komplikasjoner kan oppstå. Du bør derfor ringe veterinæren for å få hoppa undersøkt. Komplikasjoner som tilbakeholdt etterbyrd er livstruende så vær spesielt oppmerksom på om etterbyrden kommer.