Nyttårsaften, fest for oss – et mareritt for hunden?

Nyttårsrakettene skremmer mange dyr og fører til uro og redsel. I enkelte tilfeller blir reaksjonene så sterke at de uroer både hund og eier. I disse tilfellene er ikke nyttårsaften lenger noen fest, men snarere en pest!

Reaksjonene dyrene viser er naturlige instinkter på redsel. Dyrene forsøker å flykte unna trusselen. Hos en del hunder kan disse reaksjonene komme først i senere leveår. Dette kan ofte forklares med at hundene har lært seg å forbinde sterke lyder med ubehag. Hos andre hunder kan problemet bero på sykelige forandringer i trommehinnen eller andre deler av øret. En hund som tidligere ikke har reagert på sterke lyder, men plutselig begynner å gjøre det, kan behøve en øreundersøkelse for å utelukke sykdom.

Nyttårsaften

Hva kan man gjøre?

I tilfeller hvor hunden kun viser lettere uro, kan det være nok å plassere hunden i et rom med svak belysning samt å sette på litt rolig musikk. I en del tilfeller kan det hjelpe med litt bomull i ørene dersom hunden tolererer dette.

Ved sterkere reaksjoner hjelper dessverre ikke disse enkle tiltakene. Da får man vurdere å ta med seg hunden til et område uten nyttårsraketter, eller å gi hunden angstdempende medisin.

Før medisinen skrives ut må dyret gå gjennom en enkel helsekontroll. Da undersøkes først og fremst hjertet for at medisinen ikke skal medføre noen unødig risiko. Dersom hunden eller katta di er pasient hos oss og har blitt undersøkt og funnet frisk det siste året trenges ikke noen ny undersøkelse. Dette gjelder naturligvis dersom du som eier anser at dyret ditt fortsatt er friskt. I slike tilfeller kan du ringe oss så ringer vi inn resept til apoteket.

Hvordan virker medisinen?

Ulike individer er ulikt følsom for beroligende preparat. Derfor skrives medisinen oftest ut med et doseringsintervall. For å finne rett dose til dyret ditt er det lurt å prøve ut medikamentet noen dager før nyttårsfeiringen starter.

Meningen er at dyret skal bli trøtt og døsig. Dyret skal fortsatt kunne reise seg og gå. Om hunden går litt vinglete er ikke dette noe problem. Effekten holder seg normalt i 5 til 6 timer. Ved behov kan behandlingen gjentas, men da kun med lavest anbefalte dosering. Dyrene får drikke, men skal helst ikke spise før de er våknet helt opp igjen.

Hva kan skje?

I de aller fleste tilfeller fungerer medisinen akkurat som tiltenkt. I enkelte tilfeller blir ikke dyrene døsige, men i stedet blir de rastløse, i sjeldne tilfeller aggressive. Forsøk å holde dyret rolig i slike tilfeller og kontakt dyreklinikken. Effekten bruker å avta etter noen få timer.
I svært sjeldne tilfeller kan effekten vedvare lenger enn forventet. Trøttheten kan da bestå i 1-2 døgn. Dette skyldes at dyret har en redusert evne til å ”bryte” ned medisinen. Disse dyrene bør undersøkes nærmere for å utelukke eventuelle lever og nyrelidelser. Det kan også være aktuelt å gi væsketilførsel for å påskynde utskillelsen av medisinen.

DAP og Feliway

Det er mange dyreeiere som ikke liker å medisinere dyret sitt. I år har DAP og Feliway kommet på markedet. Dette er dispensere som skiller ut naturlige luktstoffer som diegivende tisper og hunnkatter skiller ut når de dier avkommene sine. Dette er beviselig beroligende stoffer som kan dempe angst hos hund og katt. Mange er skeptiske til disse dispenserne. Vi har ikke personlig erfaring med effekten av disse, men har lest vitenskapelige publikasjoner som hevder deres angstdempende effekt. Spesielt er dokumentasjonen gjort i forbindelse med nyttårsaften.
Har du et ungt dyr som ikke har vist kraftige reaksjoner på nyttårsrakettene anbefaler vi DAP og Feliway. Dersom dyret ditt tidligere har vist kraftig angst, kan du gjerne prøve DAP eller Feliway, men i slike tilfeller anbefaler vi beroligende medisiner som vi helt sikkert kan gå god for.

Oppsummering

I tilfeller hvor sterke lyder og lyseffekter ikke kan unngås, anser vi at fordelene med angstdempende medisiner klart er større enn ulempene. Målet er å redusere dyrenes plager.