Pleie etter bukkirurgi

Det er viktig med pleie og omsorg etter bukkirurgi for å unngå potensielle alvorlige komplikasjoner.

Aktivitet

Dyrene oppfører seg raskt som normalt til tross for at kroppen gjennomgår en omfattende helingsprosess. Redusert aktivitet bør etterstrebes i minst tre uker etter operasjonen. Korte turer bør gjøres med dyret i bånd. Ingen røff lek med andre dyr må tillates.

Hunder og katter bør hindres fra å hoppe, løpe i trapper eller annen aktivitet som påfører strekk i buksnittet. Plutselige krefter som drar i operasjonssåret kan medføre at sting rives ut og i verste fall kan operasjonssåret åpne seg.

Pleie etter bukkirurgi

Sårstell

Dersom en plasterlapp er satt på såret bør denne fjernes dagen etter operasjonen.

Operasjonssåret bør overvåkes for rødhet, hevelse, varme eller smerte ved berøring. Disse symptomene kan tyde på infeksjon. Ved tvil bør veterinær kontaktes.

Unngå forurensning av såret med for eksempel jord eller annen skitt. En body kan være effektiv så lenge denne ikke blir våt.

Unngå kulde, is eller snø da sårhelingen hemmes.

Unngå å påføre salver på såret da dette kan resultere i økt slikketrang.

Dersom sting går opp må veterinær kontaktes slik at nye kan sys.

Enhver slikking eller tygging på operasjonssåret må unngås. En halskrage forebygger dette.

Vær obs på at andre dyr må adskilles fra den nyopererte dersom disse viser interesse for såret.

Matlyst

Vanligvis vil hunder og katter ha en relativt normal appetitt et par dager etter operasjonen. Manglende appetitt kan bety ubehag eller at kirurgiske komplikasjoner eksisterer. Katter takler ikke anoreksi i lange perioder. De er predisponert for å utvikle alvorlig leversykdom (fettlever) i løpet av dager med fullstendig anoreksi. Appetittstimulerende midler og / eller midlertidig sondefôring kan være nødvendig.

Hunder kan takle lengre perioder uten mat, men dette er uheldig for helingsprosessen. Eventuell anoreksi må vurderes som et tegn på komplikasjoner. Likeledes, oppkast eller diaré kan tyde på underliggende komplikasjoner og bør behandles med en gang.

Alvorlige tegn

  • Alvorlige symptomer på magesmerter kan være
  • apati
  • unnvikende adferd
  • en krum holdning
  • beskyttende adferd for operasjonssåret
  • klynking

Infeksjon i bukhulen kan være årsaken og veterinær må konsulteres raskt.

Komplikasjoner er uvanlig

Post operativ omsorg er viktig. Det er allikevel viktig å understreke at komplikasjoner er uvanlig. Skulle du som dyreeier oppleve symptomer du ikke kan forklare så må du ikke nøle med å ta kontakt.