Livmorinfeksjon, pyometra

Pyometra eller livmorinfeksjon er vanlig forekommende hos eldre og middelaldrene tisper. Pyometra forekommer også hos katter, men dette er sjelden.

Livmorinfeksjon er som navnet antyder en infeksjon som fyller livmora, gjerne med puss. Tispa kan også rammes av mukometra, slimfylt livmor, endometritt, betennelse i livmorveggen, og cystisk endometriehyperplasi, væskefylte blemmer i og fortykning av livmorveggen. Disse tilstandene kan opptre alene eller som forløper til livmorinfeksjon.

Livmorinfeksjon

Symptomer

Pyometra oppstår oftest rundt 6 uker etter endt løpetid. Symptomene på pyometra kan variere. I mange tilfeller kan en se at puss kommer ut av kjønnsleppene på tispa. Før eller i forbindelse med dette kan en se at tispa slikker seg hyppigere enn vanlig. I alvorlige tilfeller vil livmorhalsen være lukket slik at pusset ikke kommer ut, en går derfor glipp av flytningene fra kjønnsleppene. Sløvhet, økt tørst, oppkast og økt urinering er vanlig. Det hender også at tispa ikke klarer å holde seg og tisser inne. Ofte, men ikke alltid ses svak feber, 39,5 °C eller litt høyere. Normaltemperaturen for hunder er mellom 38 og 39 grader. En kan merke annerledes oppførsel. Dersom du mistenker at tispa di har fått livmorinfeksjon må du ta kontakt med dyrlege umiddelbart. Sykdommen kan være dødelig om ikke behandlingen kommer i gang tidsnok.

Hos veterinæren

Veterinæren kommer til å spørre deg om hvilke symptomer du har sett, og når de har vist seg for første gang. Det kan derfor være lurt å notere dette ned. Veterinæren vil gjøre en klinisk undersøkelse av tispa. I enkelte tilfeller er det nødvendig å undersøke med ultralyd eller røntgen for å bekrefte diagnosen. Det kan også være fornuftig å ta en blodprøve og undersøke lever- og nyreverdier. Enkelte ganger kan en mistenke at flytningene kommer fra urinveiene. Høyt sukkernivået i urinen i forbindelse med diabetes kan forårsake infeksjon i skjeden. Det er derfor lurt å ta med en urinprøve fra tispa så en får utelukket eller bekreftet dette.

Behandling

Den udiskutabelt beste behandlingen for livmorinfeksjon er å operere bort livmor og eggstokker. Da er man kvitt problemet for godt. Etter operasjonen vil veterinæren ofte skrive ut antibiotika for noen dager. Dette skyldes at en ikke ønsker en spredning av infeksjonen i bukhula. I enkelte tilfeller ønsker eier å forsøke medisinsk behandling for å bevare avlsverdien på tispa. Dersom livmorinfeksjonen ikke er kommet så langt i utviklingen kan det være aktuelt å forsøke antibiotikabehandling og hormonterapi. Dette kan gjøre hunden frisk, men svært ofte kommer livmorinfeksjonen tilbake etter neste løpetid.