Å ha katt

En liten katt forandrer det å komme hjem til et tomt hus til å komme hjem.

Kattens helseråd

For å kunne vite om katten din er syk eller plaget på noen måte må du kjenne til hvordan katten er når den har normal helse.

FIP

FIP har nylig blitt påvist i Narvik. Dette innebærer at andre katter i Narvik bærer på smitten.

Førstehjelp

En ulykke hender plutselig og da gjelder det å være forberedt.
Husdyrenes ABC.

Medisinforgiftning

Hvert år forgiftes et stort antall hunder og katter helt unødvendig. Paradoksalt nok er det dyreeierne som uvitende forårsaker dette

Nyttårsaften

Rakettene skremmer mange dyr og fører til uro og redsel. I disse tilfellene er ikke nyttårsaften lenger noen fest, men snarere en pest!

Før og etter operasjon

De fleste katter vil gjennomgå en operasjon før eller senere i livet. Nå til dags er de fleste operasjonene på katter relativt trygge.

Overvekt

Overvekt har de siste årene utviklet seg til å bli et vanlig helseproblem hos hunder og katter. Man ser at opp til 40 % av kattene og 20-30 % av hundene lider av overvekt.

Katten tisser inne

Ved at man tilegner seg kunnskap om hvorfor katten begynner å gjøre fra seg inne kan en kanskje løse problemet. I de fleste tilfeller er grunnen at katten er urolig og mistilpass.