Transport av hest

Rett som det er må man transportere hester, enten enkeltvis eller flere på en gang, og gjerne over lange avstander. Det viktigste da er jo at både hest og eier ankommer bestemmelsesstedet i sikkerhet. Sikkerheten øker jo bedre man forbereder seg til en slik transport.

Type transport

Det finnes flere forskjellig måter å transportere hester på, og de vanligste er følgende:

 • Hestehenger- med plass til en til to hester.
 • Lastebil- har plass til 4-6 hester.
 • Spesialbygget kjøretøy med separate båser, kan ta opp til 9 hester.

Transport

Forberedelser

Planlegging er nøkkelen til en trygg reise. Hvis du bruker denne huskelisten vil du unngå de fleste problemer:

 • Har transporten vært til service og er den i god stand?
 • Kontroller de tingene som du normalt ville kontrollert hvis du skulle reise langt i bil – bensin, olje, vann, dekk, lys o.s.v.. Sørg for at reservehjulet også er i god stand.
 • Har du en jekk og ved du hvordan man bruker den?
 • Sørg for at du har nødvendig nødutstyr, bl.a. : lommelykt, ekstra batterier, startkabler, vann til radiatoren, brannslukker, o.s.v.. Husk også ladet batteri på mobiltelefonen, spesielt hvis du reiser alene.
 • Sørg for at du har følgende i transportens verktøykasse: skrujern, hammer, skruetrekker, tang, skrunøkler, og lignende.
 • Sørg for at førstehjelpskassen er fullt utrustet til både hester og mennesker.
 • Sørg for at du har forsyninger i tilfelle du skulle komme ut for motorstopp i kaldt vær, f.eks. tepper, soveposer og nødrasjoner.
 • Sørg for at du er medlem av Falken, det vil gjøre det mindre stressende og mye lettere hvis du får et problem.

Deretter bør du kontrollere og forberede det innvendige i transporten.

Sørg for at du har:

 • Sett over rampen slik at det ikke er feil ved den som hesten kan skade seg på.
 • Lagt frisk halm eller flis på gulvet i hengeren, slik at det ser mer innbydende ut for hesten.
 • Fylt et høynett og bundet det forsvarlig opp fremme i hengeren slik at hesten lett får tak i det. Bind det ikke opp over hestens hode – rett under hodehøyde er ideelt.
 • Sørget for at vindu og ventilasjonsluker fungerer ordentlig – la dem stå åpne en stund slik at luften i transporten blir frisk, spesielt i varmt vær. God ventilasjon i transporten er helt nødvendig.
 • Hesten må kunne stå naturlig, og transporten må være minst 1,98 cm under taket.
 • For å gjøre pålessingen mindre stressende for hesten er det viktig at rampen ikke skrår mer enn 25º og at hesten kan få godt fotfeste, ved f.eks. å ha lister fast på tvers for å forhindre at hesten glir.

Nå kan du forberede resten av utstyret som du vil ha bruk for til hesten, f.eks.:

 • Bøtter til for og vann.
 • Ekstra vann, høy og høynett. Ta med så mye vann som mulig hjemmefra, hesten kan eventuelt drikke mindre vann på et nytt sted hvis det smaker annerledes der.
 • Førstehjelpskasse.
 • Strigleutstyr.
 • Seletøy og dekkener.
 • Forbered hesten på å reise

Først og fremst bør du sørge for at hesten er i tilstrekkelig god stand til å reise. Den må være frisk og à jour med alle de nødvendige vaksinasjoner og ormekurer. Det er også lurt å trene på innlessing på henger før den dagen da man faktisk skal av sted. Da vil hesten forhåpentligvis være mer avslappet og lettere å lesse på, og man unngår stress og forsinkelser på avreisedagen.

Hesten må beskyttes når den står på transport. Å reise er stressende både fysisk og psykisk og jo mer behagelig man kan gjøre det for den, jo bedre.

Hesten bør utstyres med følgende:

 • Transportbandasjer på pipene på alle fire ben.
 • Halebandasje.
 • Grime med polstret nakkereim.
 • Reisedekken.
 • Blant valgfritt ekstratilbehør er blant annet:
 • Fluebeskyttelse på grimen.
 • Stryksokker.
 • Selve transporten

Ta deg god tid på reisen. Det er umulig å forutsi hvor lang tid en halv times biltur kan ta med hestetransport. Sørg for at du er kjent på veien, ta med kart og planlegg stoppene om det trengs å stoppes. Hvis turen bare tar en-to timer, er det lite sannsynlig at du behøver å stoppe, men hvis du føler at hesten blir stresset, og den eventuelt begynner å stampe og sparke i veggen, kan du bli nødt til å stoppe i kortere eller lengre tid!
Under selve kjøringen er det viktig at enhver økning eller senkning av farten skjer veldig gradvis, og at man kjører langsomt og forsiktig rundt hjørner og i svingene. Hesten bruker mye krefter på å holde balansen, og bruker gjerne muskler den ikke normalt benytter så mye. Jo mer forsiktig man håndterer bremsen, gassen og rattet, jo mer behagelig blir transporten for hesten.

Hvis du planlegger å gi deg ut på en lengre reise, bør du legge inn et 15 minutters stopp ca hver annen time. I denne pausen ser du til hest og henger. Kontroller at hesten ikke har det for varmt eller har begynt å svette nervøst. Kontroller også at hesten urinerer regelmessig. I ekstreme tilfeller kan du bli nødt til å lesse hesten av, berolige den og la den kjøle seg ned. Tilby den vann og fyll opp høynettet om nødvendig. Det er veldig viktig at hesten drikker tilstrekkelig under en lang reise. Fjern møkk fra hengeren og kontroller at dekken og annen påkledning sitter som det skal. Hvis reisen tar mer enn en dag, bør man legge inn en overnatting eller en mulighet til å lesse av hesten i minst en time slik at den får rørt på seg og gresset litt før turen fortsetter.

Vel fremme

Når du har kommet frem og tatt hesten ut av hengeren er det viktig å se godt over den slik at man ikke overser en eventuell skade. Det er lurt å gi hesten litt rolig mosjon (leie den i skritt) i ca en time før den settes inn i en stall. Så er det mer arbeid som venter… Hengeren må gjøres ren, innvendig og utvendig, slik at den får mulighet til å tørke før den skal brukes igjen. Regelmessig vedlikehold av hestehengeren er strengt nødvendig- sørg for at den blir sendt regelmessig på service.