Pelsmidd

Pelsmidd som smitter mellom hunder og til mennesker er nylig påvist ved Narvik dyreklinikk.

Pelsmidd er parasitter som lever i det øvre hudlaget på hund, katt eller kanin.

Hver dyreart har sin spesifikke pelsmiddart. Pelsmiddene kan smitte mellom dyreartene og til menneske, men vil kun overleve på sin respektive art. Det vil si at pelsmidd hos hund kun kan overleve hos hund. Middene er små, de kan ikke sees med det blotte øyet. De smitter ved direkte kontakt og gjennom infiserte redskaper som børster og liknende. Middene kan overleve i omgivelsene i opp til 10 dager for hunnenes vedkommende, hannene overlever bare i 48 timer. Middene legger egg som limes fast til hårene på dyret.

Pelsmidd

Smitter til menneske

NB: I ca. 30 prosent av tilfeller hvor dyr er smittet med pelsmidd vil eierne smittes. Menneskene får vepsestikkliknende hevelser på armene og på områder under tettsittende bekledning. Dette er på ingen måte farlig, men kan være ubehagelig.

Symptomer

Det mest fremtredende symptom er tørr svært flassende hud som oftest klør. Det kan ses fuktighetssår.

Behandling

Dråpepreparater som brukes mot flott har effekt, denne behandlingen må gjentas 3 ganger med 3 ukers mellomrom. Det finnes også antiparasittmiddel som gis som injeksjon som må gis 3 ganger med 3 ukers mellomrom. Plasser som hunden oppholder seg på må støvsuges og fuktvaskes regelmessig i behandlingsperioden. Filteret i støvsugeren bør legges i vann for å drukne parasittene som fester seg der. Pass på å tørke filteret før bruk igjen.

Hvordan unngå smitte

Unngå kontakt med smittede hunder. For de som mistenker at hunden deres er smittet, ta ansvar og begrens kontakten med andre hunder!