Tannproblem hos gnagere

En av de vanligste årsakene til at kaniner, marsvin og chinchillaer blir syke er at de får problemer med tennene. Hos disse dyreslagene vokser samtlige tenner hele livet. Det kan dannes kvasse kanter og haker på tennene som skjærer inn i kinn eller tunge og forårsaker smerte. Dette kan forårsakes av feilaktig kost, feilaktig bitt, eller sykdom som påvirker bittet slik at tennene slites for lite eller i feil vinkel. Smerten gjør at dyrene vraker fôr med tyggemotstand og i stedet velger lettygd fôr. Dette gjør at tennene slites enda mindre. En ond sirkel har kommet i gang og snart spiser ikke dyret i det hele tatt.

Slik ser du at gnageren har problemer med tennene

Et dyr som begynner å få problemer med tennene sine vil i innledningsstadiet være rask frem til matskålen. Dyret spiser lettygd mat, etter hvert spiser det mindre og mindre. I senere stadier blir dyret allmennpåvirket, det kan begynne å slevje, gjøre mindre fra seg og til slutt bli svært svakt.

Tannproblemer

Fiberfattig kost, høy skal være hovedingrediens i kosten

Den absolutt vanligste årsaken til at gnagere får problemer med tennene sine er at de spiser alt for fiberfattig kost. Høy skal utgjøre hovedparten av fôret. Ofte har dyret tilgang til høy, men det får i tillegg godsaker som gnagerblanding, pellets, hardt brød og grønnsaker. I overflod av godsaker velges høyet bort. Dette gjør at høyet kun utgjør en liten del av den totale ernæringen. Ofte tror dyreeieren at grønnsaker og tørt brød inneholder like mye nyttige fibrer som høy, dette er helt feil!! Du kan gjøre et lite eksperiment for å bevise dette. Prøv å knuse de ulike delene som utgjør godsakene i kosten i en morter. Prøv deretter å gjøre det samme med høy. Se hvor mye mer arbeid som kreves for å knuse høyet!

Bittfeil

En annen årsak til tannproblem kan være bittfeil. Et dyr med over- eller underbitt, dvs. der fortennene ikke møtes på normalt vis, har ofte også problemer med at kinntennene ikke møtes på rett måte. I disse tilfellene løses ikke tannproblemene med fiberrik kost, da tennene ikke slites på rett måte. Bittfeil må undersøkes å utbedres av veterinær.

Andre årsaker til tannproblemer

Tannproblemer kan skyldes kalkmangel, betennelse i kjeven eller andre sykdommer i munnhulen eller kjeven som forårsaker at dyret begynner å tygge dårlig. Hos marsvin kan C-vitaminmangel forårsake tannproblemer.

Når skal jeg dra til veterinæren

Når dyret virker sykt og begynner å få problemer med å spise, så er det svært viktig å så snart som mulig kontakte veterinæren. En kanin eller gnager som ikke har spist på 24 timer er å betrakte som et akuttilfelle!! Veterinæren undersøker hele kaninen, men er ved klassiske symptomer på tannfeil mest interessert i munnhulen. Dessverre er det svært vanskelig å undersøke munnhulen på en våken gnager, munnhulen er trang og lang, og man får bare sett fortennene og kanskje de første kinntennene. Dersom disse tennene har forandringer som er forenlige med symptomene så er diagnosen klar. Dersom disse tennene ikke viser forandringer må gnageren bedøves slik at veterinæren får undersøkt kinntennene og resten av munnhulen.

Røntgenbilde, tannrøtter, marsvin og chinchilla

Mange ganger er det i tillegg nødvendig å ta røntgenbilde av gnagerens kjever. Dette gjelder spesielt marsvin og chinchilla, ettersom problemet hos disse dyreslagene ikke ytrer seg med forvokste tannkroner, men i stedet forvokste tannrøtter. Tannrøttene kan til og med vokse gjennom underkjeven. Forvokste røtter forårsaker kraftig tannpine, noe som forklarer at dyr med tilsynelatende perfekte tenner kan lide av såkalt tannfeil.

En behandling fører oftest til flere behandlinger

Som dyreeier må man være inneforstått med at dersom en gnager behandles for tannproblemer en gang så må behandlingen sannsynligvis gjentas. Problemet kommer tilbake selv om man lykkes å endre kosten til det bedre. Spørsmålet er bare når problemet kommer tilbake. Enkelte dyr med små tannfeil må behandles kanskje årlig, mens andre med store feil må behandles månedlig.

Medfødt bittfeil, klippe?, slipe eller operere

Enkelte gnagere har medfødte bittfeil. Dette ytrer seg oftest ganske tydelig med at fortennene ikke treffer hverandre på normalt vis. Siden fortennene vokser fort når de ikke slipes ned normalt, så kan dette føre til skader i lepper eller tannkjøtt i den motstående kjeven. Feilvokste fortenner må ofte slipes ned månedlig. Det er fortsatt vanlig å klippe tennene, men dette kan gi livsvarige skader i form av langsgående sprekker i fortennene og kortvarig irritasjon i form av kvasse kanter. Det beste er å slipe ned tennene med tannlegeutstyr. Dette krever selvsagt at kaninen bedøves før inngrepet. Vi har spesialutstyr for å slipe ned tennene til gnagere på Narvik dyreklinikk. Et alternativ til nedslipning av tennene kan være å operere bort fortennene. Dette er en operasjon som gir lang rekonvalesenstid, tiden det tar til man er i toppform igjen, og gnagere må lære seg å spise på en annen måte. Dette kan være aktuelt på unge gnagere med spesielt vanskelige fortenner.

Rotter, mus, hamster og ørkenrotter

Mindre gnagere, som rotter, mus, hamster og ørkenrotter, har også tenner som vokser hele livet. For deres del er det bare fortennene som vokser. De kan rammes av manglende fortannslitasje, men ettersom kinntennene ikke er rammet er problemet ofte lettere å handtere.

Pass på!

Tannproblemer er altså et stort problem for våre små selskapsdyr. Det lureste en kan gjøre er å forsøke å forebygge sykdommen. Pass på å kontrollere bittet på gnagerungen når du kjøper den uansett om det er en kanin, marsvin eller chinchilla. Pass på at dyret spiser rett kost fra første dag, det vil si mye fiberrik mat med mye høy. Pass på å gi marsvinet C-vitamintilskudd i en form marsvinet liker. Altså ikke gjennom vannet. Ved å fôre korrekt sparer du gnageren for mye smerte og stress i fremtiden.