Ormekur

Valper og kattunger skal også ha ormekur regelmessig, da det ikke er uvanlig at de har blitt smittet av innvolsorm fra moren, eller senere blir smittet i møte med andre valper. Ormekur virker ikke preventativt, det dreper den ormen som er der.

Hunder

Valper skal behandles fra de er 2 uker gamle og deretter med 2 ukers mellomrom til de er 8 uker mot spolorm. Valpemor skal behandles samtidig med valpene fra de er 4 uker gamle. Deretter behandles valpene ved 12 uker og 6 mndr.

Katter

Voksne utekatter som jakter bør regelmessig behandles mot spolorm og bendelorm 2-4 ganger årlig. Kattunger skal også rutinemessig behandles. Dersom moren er utekatt skal kattungene behandles mot spolorm når de er 3 uker gamle, og dette repeteres når de avvennes melken. Deretter behandles de igjen når de er 12 uker og 6 mndr.

Ormekur