Medisinforgiftning hos hund og katt

Gi ikke din egen medisin til kjæledyret ditt!

Hvert år forgiftes et stort antall hunder og katter helt unødvendig. Paradoksalt nok er det dyreeierne som uvitende forårsaker dette.
Mange tror de kan gi den samme medisinen til dyrene som man gir til mennesker. Men dette skal man akte seg vel for å gjøre. Hunder og katter (og alle andre selskapsdyr for den saks skyld) har et unikt og spesielt stoffskifte og stoffer brytes ikke likt ned hos de forskjellige artene. Medisin som tolereres godt av oss mennesker blir som gift for en katt fordi den ikke brytes ned på ”riktig” måte i katten sin kropp.

En katt og en hund som veier like mye kan derfor heller ikke få samme dose av samme preparat. Middelet Ex spot® som eksempelvis gis til hunder mot flott, lopper og lus kan gjøre en katt svært syk. Et annet eksempel på at dyrearter er svært forskjellige er det beroligende middelet Rompun® som brukes både til kuer og katter. En ku får 1 ml av dette, og en katt en halv ml. Det er altså ingen sammenheng mellom vekt og dose hos forskjellige dyrearter.

Medisinforgiftning

Både hunder og katter er svært følsomme for middelet paracetamol som blant annet finnets i de smertestillende tablettene Paracet®. Det finnes også i andre smertestillende preparater. En eneste tablett med Paracet® kan være dødelig for en katt. Også acetylsalisylsyre som blant annet finnes i Dispril® kan gi problemer. Dette middelet kan i tillegg til å være giftig gi en økt tendens til blødning. Dersom dyret etter en slik medisinering må opereres er blødningsrisikoen forøket.

Ring veterinær!

Dersom hunden eller katten din virker som om den har smerter og du har smertestillende medisin tilgjengelig, må du alltid ta kontakt med en veterinær for å undersøke om denne medisinen kan gis til dyret ditt!

Førstehjelp

Hvis du tror dyret ditt har blitt forgiftet med medisin eller andre stoffer, er det flere ting du kan gjøre som førstehjelp. For å få den til å kaste opp kan man legge en stor teskje salt bakerst på tungen til dyret. (Obs: Dersom dyret ikke kaster opp, men isteden svelger saltet, må den får god tilgang på vann etterpå!!) Medisinsk kull fås kjøpt på apoteket og er lurt å ha liggende i medisinskapet. Dette kan gis til et dyr som har fått i seg farlige stoffer. Kullet suger opp medisinen i tarmen og transporterer det uabsorbert ut av dyret, slik at det ikke suges opp i dyret sin kropp.

Giftinformasjonssentralen

Dersom dyret ditt har fått i seg medisin den ikke egentlig skulle få kan du også ringe giftinformasjonssentralen på telefon nummer: 22 59 13 00
Her vet de hva som er giftig for de enkelte dyreartene. Giftinformasjonssentralen er åpent hele døgnet!