Hjertelidelser

Hjertelidelser blir mer og mer vanlig hos hunder. Dette skyldes blant annet at hundenes gjennomsnittlige levetid øker som følge av stadig bedre daglig pleie. Noen hjertelidelser kan være til stede fra fødselen av, men symptomene ses først når hunden blir eldre. De vanligste hjertelidelsene oppstår og utvikler seg når hundene eldes.

Slik virker hjertet

Hjertet er en muskelpumpe som pumper blodet rundt i kroppen. Hjertet består av fire kamre, som er skilt fra hverandre med klaffer eller enveisventiler. Den høyre siden av hjertet pumper blod til lungene hvor blodet blir mettet med oksygen. Den venstre siden mottar det oksygenrike blodet fra lungene og pumper det ut til resten av kroppen.

Hjertelidelser

Hjertelidelser

Hjertelidelser hos eldre hunder skyldes oftest beskadigelse av hjerteklaffene eller strekk av hjertemuskulaturen. Noen hunderaser sliter med arvelig tilbøyelighet til å utvikle hjertelidelser.

Hjerteklaffinsuffisiens
Denne formen for hjertelidelse ses oftest hos Cavalier King Charles Spaniel og Dachs, Hjerteklaffinsuffisiens betyr at hjerteklaffene ikke klarer å tette mellom de forskjellige kamrene i hjertet når hjertet slår. Det oppstår en blodlekkasje eller turbulens i feil retning i hjertet. Dette medfører at hjertets pumpefunksjon reduseres, og dermed nedsettes blodforsyningen til kroppen. Når en hjerteklaffinsuffisiens oppstår, vil tilstanden oftest forverres gradvis med alderen. Ofte kommer de kliniske symptomene lenge etter at hjertefeilen kan diagnostiseres.

Aortastenose
Denne formen for hjertelidelse ses oftest hos Boxer, Newfoundlandshund, Schæfer, Pointer og Golden Retriever. Aortastenose er en tilstand hvor klaffene («ventilen»), som åpner fra hjertet og inn i hovedpulsåren er innsnevret. Dette medfører at hjertet møter stor motstand for å pumpe blodet ut i kroppen. Hjertet må jobbe hardere enn normalt for å sikre kroppen tilstrekkelig med oksygenrikt blod. Det vil etter bli utslitt dersom ikke riktig behandling settes inn tidlig.

Dilatert kardiomyopati (Voksende hjerte)
Denne formen for hjertelidelse ses oftest hos store hunderaser som Doberman, Grand Danois og Irsk ulvehund. Sykdommen gjør at veggene i hjertemuskulaturen strekkes, slik at hjertet etter hvert svulmer opp som en ballong fylt med vann. Hjertets sammentrekninger blir svake, og hjertets blodpumpefunksjon svekkes.

Symptomer

Symptomene på hjertelidelser er stort sett like uansett årsak til hjertelidelsen. Mange av symptomene kan forveksles med de endringene man normalt ser på en aldrende hund. Nedsatt energi og redusert mosjonslyst ses ofte. Hunder med en alvorlig hjertelidelse mister ofte appetitten. De trenger allikevel ikke nødvendigvis å gå ned i vekt. Hundene taper muskelmasse og fett, men samtidig blir vann tilbakeholdt i kroppen som følge av lidelsen. Andre tegn som ofte viser seg er pusteproblemer og hoste som følge av væskeopphopning i lungene. I sjeldne tilfeller kan hunder med hjertefeil miste bevisstheten eller få kramper.

Det er viktig å være klar over at like symptomer kan ha ulike årsaker. Det er derfor viktig med en grundig undersøkelse, da ulike lidelser krever ulik behandling.

Hjerteundersøkelse

Bilyder: Bilyder skyldes oftest klaffefeil i hjertet. Klaffefeilene medfører turbulens i hjertet og dette oppfattes som suselyder. En bruker stetoskop for å lytte på hjertet.

Ved hjelp av stetoskopet kan en også oppfatte rytmefeiler i hjertet; hurtig hjerterytme, langsom hjerterytme eller uregelmessig hjerterytme.

Røntgen kan brukes til å undersøke størrelsen på hjertet.

Avanserte ultralydapparater kan brukes til å se på hjertets klaffer og muskulatur for å kunne stille sikre diagnoser.

Ved hjelp av EKG kan vi også analysere den elektriske funksjonen i hjertet. Hjerterytmen styres av hjertets egne elektriske impulser.

Behandling

En hjertelidelse betyr ikke nødvendigvis hjertesvikt. Mange hunder med hjertelidelser viser ingen ytre tegn på sykdom, og kan leve forholdsvis normalt uten behandling. De fleste hjertelidelser forverres allikevel med tiden, og når symptomer opptrer vil behandling være påkrevd hele resten av levetiden.

Behandling av hjertelidelser vil ofte ikke bedre tilstanden, men vil redusere hastigheten på utviklingen av sykdommen. Blant mulige behandlinger er:

  • Endring i daglig aktivitet, kontrollert mosjon.
  • Legemidler som endrer hjertets slagkraft eller rytme.
  • Legemidler kan brukes til å redusere væskemengden og blodmengden i kroppen slik at hjertet får jobbe lettere.
  • Kostendringer

Noen medfødte hjertelidelser kan rettes kirurgisk.

Hvor lenge kan en hund leve med hjertefeil?

Det er umulig å spå nøyaktig hvor lenge en hund vil leve med hjertefeil, men avhengig av alvorlighetsgraden på hjertelidelsen kan vi gi en kvalifisert gjetning. Det viktigste i dette tilfellet er å legge vekt på at hunden skal leve uten lidelse.

Mange ønsker ubevisst hunden sin friskere enn den er. Dersom du mistenker at hunden din lider av hjertefeil bør du oppsøke dyrlegen for å få en vurdering. Dette gir ofte hunden bedre livskvalitet.