Feline Infeksiøs Peritonitt

Å få høre at katten din har fått Feline Infeksiøs Peritonitt (FIP) er bortimot en av de verste nyhetene man kan få hos veterinæren. Denne sykdommen er nesten alltid dødelig. Hvis du har mer enn en katt i hjemmet ditt, må du passe nøye på, og følge veterinærens råd. Dette kan redusere sjansen for at de andre kattene skal bli smittet av den dødelige sykdommen.

Dette er FIP

Sykdommen forårsakes av et virus som ofte blir funnet hos friske katter og som vanligvis ikke forårsaker noen store helseproblemer. Dessverre forårsaker viruset alvorlig sykdom hos noen katter. Sykdommen har to former. Den mest kjente formen heter “våt FIP”. Dette navnet har sykdommen fått på grunn av at bukomfanget øker som følge av væskeutsiving i buken. Væskeutsivingen skyldes lekkasje i blodkarene. Denne væskeutsivingen kan også forekomme i brysthulen. I så tilfelle vil katta få store pusteproblemer. Den mindre vanlige formen er ”tørr FIP”. Her vil ikke væske sive ut, men i stedet dannes tykt arrvev i kattens indre organer. I de aller fleste tilfeller vil ”våt FIP” føre til døden så snart som inntil fem uker etter at diagnosen er stilt. Den tørre formen er like dødelig, men smittede katter kan overleve et par måneder.

FIP

Derfor får katta FIP

De mest utsatte kattene er de som har dårlig forsvar mot sykdom og infeksjoner. Dette er kattunger, eldre katter og de som allerede lider av andre sykdommer eller har dårlig immunforsvar. Rasekatter ser ut til å være mer utsatt for FIP enn de vanlige ”huskattene”. Bare en av hundre katter vil sannsynlig dø av sykdommen, men faren er større der hvor mange katter bor i lag, som hos oppdrettere eller kenneler for dyr. Ved for mange katter på et område eller andre stressende faktorer øker sjansen for smitte.

Slik finner du ut at katta har FIP

I de tidlige fasene forårsaker FIP et mangfold av symptomer som lett kan forveksles med andre mer normale sykdommer. Dette kan være vekttap, svakhet, matt pels, diaré, dårlig appetitt og feber. Senere kan kattens øyne og nervesystem bli skadet, noe som forårsaker blindhet og paralyse. Det finnes ingen blodtester som med sikkerhet kan fastslå at katta har FIP. Ved innsending av blodprøve kan veterinæren få svar som sier at katta er smittet av et virus som ligner på FIP. Den eneste sikre metoden for FIP diagnose er å ta en vevsprøve fra et eller flere av de indre organene. Dette gjøres ofte etter at katten har dødd av sykdom, for å påvise at årsaken var FIP.

Smitte til mennesker

Det er aldri påvist smitte hos mennesker eller andre dyr. FIP er kun en kattesykdom.

Behandling

Medisiner som steroider, vitaminer og mineraler kan gis for å lindre smerte. Det finnes ikke noen kur mot FIP. Med forsiktig behandling kan du holde katten din frisk litt lengre. I framtiden kan bli mulig å kurere FIP med anti-virale medisiner som er under utvikling til menneskelige sykdommer, men dette skjer sannsynlig ikke før om en god del år.

Beskyttelse mot FIP

Viruset spres gjennom spytt, sår og avføring. Noen katter kan overleve med viruset i kroppen, men vil i så fall skille ut viruset med fare for å smitte andre. Dersom man mistenker at katta har FIP bør man holde denne isolert fra andre katter. Den må ha sin egen matskål, vannskål og avføringskasse. Disse må rengjøres daglig. Viruset overlever ikke lenge i miljøet. Det lar seg lett drepe med vaskemiddel. Bruk dette ved rengjøring av matskål, vannskål og avføringskasse.