Poliklinikk

Den første undersøkelse av dyret skjer ved vår poliklinikk.

Her gjør vi vaksineringer, pass og attestutstedelse r samt rutinemessige helseundersøkelser på smådyr av alle aldre. Vi svarer på de spørsmål du som eier måtte ha.

Vi er en svært godt utstyrt klinikk og ved behov for videre utredninger setter vi av tid til dette, gjerne samme dag eller ved et senere passende tidspunkt.

I tilfelle vår veterinærfaglige kompetanse kommer til kort og spesialisthenvisning er nødvendig er vi behjelpelig med dette.
Som kunde skal du føle deg trygg på at vi ikke påtar oss arbeide vi ikke føler oss kompetente til å gjennomføre på en god måte.

Velkommen til oss!

Poliklinikk