Stivkrampe

Hester er følsomme for en rekke alvorlige smittsomme infeksiøse lidelser deriblant stivkrampe og influensa. Heldigvis finnes det vaksiner som beskytter mot de to sistnevnte sykdommene.

Sykdommen

Stivkrampe kan være en dødelig sykdom. Den er forårsaket av et nervetoksin som produseres av den vanlige jordbakterien Clostridium tetani. Bakterien angriper hester ved å trenge inn i blodbanen gjennom åpne sår. Selv små sår og små hovstikk kan gi bakterien adgang til blodbanen og medføre sykdom. Da inkubasjonsperioden (tiden det tar fra smitte til sykdommen vises) er så lang som 7 til 21 dager kan såret ha grodd innen de første symptomene på sykdommen vises.

Stivkrampe

Eiere som har opplevd at hesten har blitt rammet av stivkrampe har ofte ikke sett noe sår hos hesten, eller trodd at såret var så lite at det ikke kunne utgjøre noen fare. Sykdommen kan forebygges ved hjelp av vaksinering, og dersom uhellet skulle være ute finnes det serum som kan gis hesten for å forhindre et fatalt utløp. Det må bemerkes at dette serumet kan være vanskelig å få tak i tidsnok, og derfor må vaksinering sies å være den eneste fornuftige forsikringen mot sykdommen.

Symptomer

Symptomer:

 • Stivhet i hode, nakke og bein.
 • Tiltagende til voldsom stivhet i beina, hesten står som en sagkrakk.
 • Muskelspasmer i hode og nakkemuskulaturen som resulterer i tyggeproblemer, utspilte nesebor, stive ører og vidåpne øyne.
 • Vanskeligheter med å åpne munnen.
 • Skjelvinger som utvikler seg til voldsomme kroppsdekkende muskelkramper, utløses av distraksjoner som plutselige bevegelser eller plutselige lyder.
 • Halen stivner i oppløftet posisjon.
 • Fremfall av tredje øyelokk.
 • Hesten blir liggende flatsides med muskelkramper og paralyse av respirasjonsmusklene, noe som fører til hestens død.
 • De innledende symptomene forsterkes ved at hesten uroes.

Forebyggende tiltak

Vaksine mot stivkrampe er absolutt nødvendig og svært effektivt for å forhindre at hesten din skal få stivkrampe. Dersom hesten din ikke er vaksinert mot stivkrampe bør den vaksineres etter følgende forslag:

 • Grunnvaksinering – 2 injeksjoner med 28 dagers mellomrom.
 • Første revaksinering – innen et år etter andre grunninjeksjon.
 • Etterfølgende revaksineringer – tetanus hvert 3. år, ikke oftere da risikoen for bivirkninger øker.

Drektige hopper bør revaksineres i løpet av de siste 4 til 6 ukene av drektigheten da dette gjennom morsmelka vil gi føllet en viss grad av beskyttelse de første 6 til 12 ukene etter fødselen.

Føllene kan grunnvaksineres fra 3 måneders alder.

Dersom uhellet er ute

Dersom du ser tegn som kan tyde på at hesten din har fått stivkrampe må du passe på å gjøre følgende:

 • Ring veterinæren umiddelbart.
 • Dersom det er mulig, oppstall hesten i en stille, mørk, trekkfri stall og pass på å unngå bevegelser og bråk i hestens omgivelser.
 • Dytt bomull i ørene på hesten for å redusere eventuell støypåkjenning.
 • Gi hesten oppbløtet fôr og vann i mulehøyde.
 • Gjør eventuelle forberedelser som skal til dersom det blir nødvendig å henge hesten i en sele for å forhindre at den skal falle.

Forbered deg på utfallet

Stivkrampe er en svært dødelig sykdom og prognosene for hesten er dårlige dersom sykdommen ikke blir diagnostisert og intensivt behandlet i svært tidlige stadier. Hester som er svakt angrepet kan overleve gitt at de blir behandlet intensivt og får den beste pleie. Noen hester overlever, men er i risiko for å få mèn som for eksempel depigmentering av huden etterfølgende av små sår. Dersom hesten kommer seg vil symptomene begynne å forsvinne etter to uker.