Forsikring av hest

Å eie en hest eller ponni er en dyr affære, og medfører et stort ansvar enten du kun har hest for fornøyelsens skyld, deltar i konkurranser, eller er involvert i kommersielt arbeid med hester. Det kan være du eier en hestepensjon, rideskole eller et stutteri.

Forsikring er en service. Det eksisterer for å beskytte deg, eieren, mot de uforutsigelige utgiftene som kan oppstå. Forsikringsselskaper er ikke velgjørere, de er ute etter fortjeneste, og derfor vil det å forsikre hesten eller ponnien koste noen kroner. Du må vurdere fordelene og ulempene ved forsikring og bestemme deg for om du vil ha forsikring eller ikke.

Halvparten tegner forsikring

50 % av vanlige ridehester er forsikret. Av disse vil en tredjedel gjøre et erstatningskrav i løpet av et gitt år, og dette antallet er i ferd med å stige siden folk nå er mer klar over fordelene ved forsikring.

Forsikring

Dette dekker forsikringen

De fleste forsikringsselskaper har flere typer forsikringer man kan velge mellom. Du bør sørge for at du får forklart nøye hva slags valgmuligheter som finnes og at du forstår dem fullt ut. Husk på at det er i forsikringsselskapets interesse å sørge for at de dekker dine behov. Så dersom det er noe du ikke forstår, spør igjen!

1. Veterinærforsikring

Utgifter i forbindelse med veterinær behandling er en av de hyppigste årsakene til at det reises erstatningskrav. Dette er ikke nødvendigvis den dyreste forsikringen. Når hesten din blir syk eller kommer til skade kan det å finne ut av hva som er galt med den være en meget langvarig prosess. Hester, i motsetning til mennesker, kan ikke fortelle hva som er galt med dem, og derfor blir en dyrlege nødt til at ty til metodiske måter for å bestemme hva som gjør vondt, hvor en infeksjon måtte befinne seg, eller hvorfor en hest ikke spiser, gjerne ved å utelukke en og en lidelse. Veterinærmedisin koster penger, og hvis du ikke har midlene til å betale en uventet regning på opp til atskillige tusener av kroner for en hasteoperasjon eller halthetsundersøkelse vil du eventuelt stå overfor den ubehaglige beslutning om du bør avlive hesten din eller bruke sparepengene dine på den.

2. Livsforsikring

Dette må ikke forveksles med uanvendelighetsforsikring. Livsforsikring dekker verdien av hesten din hvis den enten dør eller at den fysisk forsvinner, enten gjennom tyveri eller at den stikker av. Ved disse omstendighetene vil forsikringsselskapet utbetale den fulle markedsprisen av hesten.

3. Ansvarsforsikring

Hvis du ikke overveier annen form for forsikring bør du i det minste anse ansvarsforsikring for å være strengt nødvendig. Hester er store dyr og noen ganger potensielt farlige dyr. Vi vet alle at hester kan slå, enten det er for å ramme en person eller en bil som kjører forbi. Visste du at du kan risikere å bli brakt for retten og bli dømt til å måtte betale store erstatningssummer dersom det blir bestemt at du juridisk sett er ansvarlig? I uansett situasjon hvor en person er kommet til skade, eller deres eiendom er beskadiget, har de skadelidende rett til å søke om økonomisk erstatning. Det koster ikke mye å forsikre seg for denne risikoen, og det er ikke noe som bør anses for å være valgfritt.

4. Personlig skade og dekke av tannpleie

De fleste forsikringsselskaper vil tilby denne form for dekning for å beskytte enhver som rir eller håndterer hesten din, og ikke bare deg, eieren. Forsikringen dekker normalt personlig skade, permanent invalidisering eller død.

Andre områder for forsikringen kan velges etter behov. Dette omfatter f.eks. dekning for sal og hodelag; permanent uanvendelighet; destruksjon og dekning for trailer eller hestehenger.

5. Uanvendelighetsforsikring

Uanvendelighetsforsikring er opphav til mer forvirring enn noen annen hesteforsikring både når polisen tegnes og når det oppstår et mulig erstatningskrav. Dette skyldes normalt at det oppstår misforståelse m.h.t. utbetalingen.

For å forklare det så enkelt som mulig, så eksisterer denne formen for forsikring for å beskytte deg dersom hesten din skulle komme ut for en skade eller sykdom som er så alvorlig at den aldri mer vil kunne utføre det den var forsikret for. Dette gjelder for eksempel en feltritthest som får en alvorlig seneskade eller en dressurhest som utvikler en kronisk leddlidelse. Dyrlegen må vurdere det slik at den sannsynligvis aldri vil bli det den var. Innehaveren av polisen vil da ha en gyldig årsak til å søke om erstatning. Erstatningskravet vil da bli vurdert i forhold til de relevante betingelser.

Det er viktig å huske på at invalidiseringen skal være permanent og det skal forhindre hesten i å utføre den aktiviteten den er forsikret for. På grunn av dette kan erstatningskrav av denne typen ta mange måneder å utrede. Dette skyldes at det kan ta tid å avklare om hesten vil bli god som ny igjen, da dyrlegen ofte må se til hesten over tid for å kunne gi en noenlunde sikker prognose.

Utgifter som normalt ikke dekkes

Uansett hva du bestemmer deg for å forsikre hesten din for vil du muligens få bruk for å søke om erstatning. Du bør forvente å måtte betale en egenandel på rundt 900-1500 kr. Meningen med denne egenandelen er at forsikringsselskapet vil forhindre forsikringsinnehavere i å søke om erstatning i forbindelse med ubetydelige lidelser.

Som nevnt tidligere dekker forsikring uforutsette utgifter. Ingen forsikringsselskaper vil dekke utgifter som oppstår i forbindelse med sykdom eller behandling som har oppstått før den dato forsikringen først ble tegnet.

Dersom hesten må tilbringe tid på et dyrehospital, vil du kunne oppleve at en del av eller alle «hospitalsutgiftene» trekkes fra på erstatningen. Dette skyldes at forsikringsselskapet vil anse visse daglige utgifter for å være «rutinemessige utgifter» som man har i forbindelse med å eie en hest, og at disse derfor er «forutsigelige».

Valg av selskap

Når du skaffer deg forsikring for første gang er det viktig å bruke tid på å prate med flere selskaper – spør hvert selskap om hva de kan tilby og be dem om å sende deg et tilbud. Når du tar imot dette er det meget viktig at du leser gjennom alle papirene nøye for å sikre at den foreslåtte polise passer deg og hesten din. Du vil kanskje finne ut at noen selskaper tilbyr fordeler som passer bedre til en hest enn til en annen. Spør gjerne venner og andre hesteeiere om deres erfaringer i forbindelse med forsikringsselskaper. Forsikringsavtalene de har og servicen de får vil fortelle deg mye om selskapene du overveier.

Kostnad

Det er umulig å si noe om hvor mye forsikringer koster. Premieutregningen avhenger av mange faktorer. De fleste selskaper vil regne ut en premie basert på hvor mye hesten din er verd ved salg, hestens alder, hva du bruker den til (f.eks. alminnelig terrengridning, dressur, feltritt, o.s.v.) og hva slags dekning du ønsker. Hesteforsikring er et konkurransepreget marked med mange selskaper som tilbyr produkter som ligner mye på hverandre. Det kan lønne seg å se seg om. Husk imidlertid på at det billigste selskapet ikke alltid vil være den beste løsningen: et slikt selskap vil kanskje være vanskeligere å få erstatning fra enn et noe dyrere selskap. Spør dyrlegen din om han eller hun har kjennskap til betalingsvilligheten før du skriver under på noe.