Vaksiner og ormekur

Hunder og katter er i konstant fare for å komme i kontakt med smittsomme sykdommer. Noen av disse sykdommene er farlige og kan i verste fall føre til død. Vi kan foreta alle nødvendige vaksinasjoner og dette gir en effektiv beskyttelse mot flere utbredte sykdommer.

Vaksinasjon innebærer at dyret tilføres en svekket eller død variant av mikroorganismen som gir sykdom. På denne måten stimuleres dyrets immunsystem til selv å produsere antistoffer mot viruset – dyret beskytter seg selv.

Viktig info: Vaksiner som inneholder svekkede mikroorganismer kan medføre at dyr skiller ut smitte etter vaksinering. Dette er normalt ikke noe problem, men uvaksinerte dyr kan bli smittet og få milde sykdomssymptomer på samme måte som den vaksinerte kan.
Mennesker som gjennomgår for eksempel cellegift eller strålebehandling vil være immunsupprimerte (midlertidig dårlig immunforsvar). Kontakt mellom nyvaksinerte dyr og eventuelle immunsupprimerte mennesker bør unngås. For kennelhostevaksinen gjelder denne forsiktighetsregelen i 6 uker.

Vaksine og ormekur

Vaksinasjon av hund

Hunder blir vaksinert fra de er ca 10-12 uker gamle med 1 vaksine, dersom det er høy smitterisiko og moren ikke er vaksinert kan valpene vaksineres tidligere (tidligst 6 uker gamle), men da må de få en revaksinasjon når de er 10-12 uker gamle.

Dersom hunden får sin første vaksine før den er 10 uker gammel, bør den revaksineres etter 2 – 4 uker.

Hunder vaksineres mot valpesyke, smittsom leverbetennelse, parvovirus og kennelhoste. Om du tenker deg på utenlandstur må rabiesvaksine også gis. Ved reise til varmere strøk kan også leptospirosevaksinering være lurt.

Vaksinasjon av katt

Kattunger vaksineres ved 12 og 16 ukers alder. De må ha 2 vaksiner med 3-4 ukers mellomrom for å oppnå full beskyttelse.

Kattunger vaksineres mot: Kattepest, Katteinfluensa, Katteleukemi, og noen og Chlamydia som kan gi øvre luftveisinfeksjon hos katt.

Etter grunnvaksineringen som valp/kattunge, må dyret revaksineres 1 gang årlig. I forbindelse med revaksinering gjør vi en rask årlig helseundersøkelse.

 

Valper og kattunger skal også ha ormekur regelmessig, da det ikke er uvanlig at de har blitt smittet av innvolsorm fra moren, eller senere blir smittet i møte med andre valper. Ormekur virker ikke preventativt, det dreper den ormen som er der.

Hunder

Valper skal behandles fra de er 2 uker gamle og deretter med 2 ukers mellomrom til de er 8 uker mot spolorm. Valpemor skal behandles samtidig med valpene fra de er 4 uker gamle. Deretter behandles valpene ved 12 uker og 6 mndr.

Katter

Voksne utekatter som jakter bør regelmessig behandles mot spolorm og bendelorm 2-4 ganger årlig. Kattunger skal også rutinemessig behandles. Dersom moren er utekatt skal kattungene behandles mot spolorm når de er 3 uker gamle, og dette repeteres når de avvennes melken. Deretter behandles de igjen når de er 12 uker og 6 mndr.