Laboratorium

For syke dyr er det vesentlig å komme i gang med korrekt behandling raskt.

I vårt laboratorium har vi kostbare blodanalysemaskiner som gjør at vi etter å ha tatt ut en blodprøve kan lese analyseresultatene på under en time. Biokjemiske parametere som indikerer eksempelvis leverlidelser eller nyrelidelser kan diagnostiseres på dagen. Blodverdier som kan indikere skjulte infeksjoner eller kanskje blodsykdommer er del av standard blodanalyse. Det hender analysene ikke gir grunnlag for presis diagnose. Dersom vi trenger ytterligere blodanalyse har vi flere nasjonale og internasjonale laboratorier som analyserer videre for oss.
Det hender fra tid til annen at dyr spiser rottegift eller musegift. Dette er livstruende da gifta ødelegger blodets mulighet til å koagulere. Vi har egen blodanalysemaskin for å diagnostisere og følge opp behandling for denne problemstillingen.

Laboratorium

I forbindelse med behov for blodoverføring har vi maskin for blodtyping slik at vi slipper bloduforlikelighetsreaksjoner.
Urinanalyse gjøres ved hjelp av urinstix, direkte mikroskopering og analyse av sentrifugat samt ved å måle spesifikk vekt ved hjelp av refraktometer. Urinveisinfeksjoner har ofte en primær årsak. Uten god analyse som identifiserer denne risikerer man ofte at problemet blir et vedvarende problem. Vi har mange ganger diagnostisert urinstein som årsak til urinveisinfeksjon etter å ha fattet mistanke fra en enkel urinprøve.

Vårt komplette laboratorium sikrer et godt kvalitetssikret veterinært arbeid.

Velkommen til oss!