Tilpasning av salen

For en person uten erfaring på området, er det ikke lett å avgjøre om en sal ligger rett på ryggen til hesten eller å avgjøre om en sal forårsaker problemer for hesten.

En dårlig tilpasset sal lager problemer

Vanlige mønstre hos hester med salproblemer:

Noen hester, for eksempel de med svært “høy” manke eller markerte muskler, altså de som er brede eller korte i halsen og bogen har større sannsynlighet til å få problemer fra en sal enn andre mer A4-type hester. Hvis hesten endrer form, kondisjon eller lignende skal det kun kort tid til før en sal som tidligere passet godt begynner å gnage og være ubehagelig. Det er også et faktum at det er to svært forskjellige ting å søke hjelp til saltilpassning hos en kvalifisert salmaker eller saltilpasser, enn å få hjelp fra salforhandleren selv som gjerne ikke er så erfaren på området.

Tilpasning av salen

Følgende er vanlige detaljer i historien til hester som har problemer som kan skyldes/ ha sammenheng med en sal som er dårlig tilpasset:

 • Salen ble ikke tilpasset av en profesjonell i utgangspunktet.
 • Den nye salen ble tilpasset for mer enn tre måneder siden.
 • Det er mer enn tre måneder siden sal, hest og rytter har blitt sett på sammen av en kvalifisert saltilpasser
 • Salen er tilpasset eieren/ rytteren og ikke hesten.
 • Hesten har hatt ferie i mer enn 4 uker, og dermed endret kroppsfasong noe.
 • Arbeidsmengden har økt siden salen sist ble tilpasset.
 • En ny type atletisk arbeid har blitt satt i gang, for eksempel sprangtrening.
 • Hesten har blitt longert, og kanskje særlig hvis dette har skjedd på enkelttøyle.
 • Rytterens sete har forandret seg siden han begynte å ta ridetimer, særlig hvis underviseren har vært en profesjonell instruktør.
 • En tykkere voilock har blitt brukt de siste tre ukene.

En fellesnevner er ofte en forandring av trykkpunktet under salområdet enten pga endring i hestens hold eller pga endringer i rytterens ”sits” og innvirkning med hjelperne. En påfølgende endring vil skje med trykket som øves på hestens rygg.

En kvalifisert saltilpasser vil ønske å få informasjon fra din hestepraktiserende veterinær:

 • Har hesten noen primære fysiske problemer som kan ha predisponert den for ubalansert muskulatur/kropp?
 • Finnes det noe tegn på nåværende skade påført hestens rygg, forårsaket enten av salen eller eventuelle andre medisinske/kirurgiske årsaker?

Han/hun vil også ønske seg informasjon fra din rideinstruktør:

 • Er det noen balanseproblemer i rytterens ”sits” under ridning?

Effekter fra en dårlig tilpasset sal:

Mulige negative effekter fra en dårlig tilpasset sal kan være slående tydelige for en observant rytter. Disse er vanligvis fysiske, som anspente bevegelse, større stivhet i en side eller ubalansert ganglag. Andre er mer gradvise, utvikler seg sakte og det er ikke så lett å få med seg at denne utviklingen starter.

Hesten din vil forsøke å kompensere og tilpasse seg ethvert ubehag den blir utsatt for over tid. Den kan dermed selv være årsaken til at den utvikler seg asymmetrisk. Slike tegn kan være:

 • Små endringer i hvilken side den er mest stiv i.
 • Ofte er det en samtidig eventuelt tidligere opptreden av at muskulaturen forsvinner – og ikke bare under salområdet!
 • Andre mer opplagte forandringer forekommer, som for eksempel endringer i temperament og oppførsel.

For å bestemme om salen er en del av problemet bør man utføre noen enkle treningstester. Spør en dyktig rytter om å ri hesten din barbak i skritt og i trav, og ri den så med sal uten voilock, og til slutt ri den med alt dens vanlige utstyr. Så rir du den selv med alt dens vanlige utstyr.

Hvis hesten går mye bedre barbak er dette et godt bevis på at salen sannsynligvis er en del av problemet. Da tar man utgangspunkt i at bitt, hodelag og voilock er tilsvarende godt tilpasset. Hvis hesten igjen blir vanskelig med sin vanlige rytter, er det rytteren som utgjør det største problemet…

Fysiske tegn fra en dårlig tilpasset sal:

Dersom trykk eller skade har blitt påført:

 • Hvite hår finns i salområdet.
 • Kuler, skrubbsår og mykere/hardere områder i sal- eller gjordområdet. Disse opptrer som regel ikke før minst 20 minutter etter at hesten har fått av seg alt seletøyet etter treninga. De fleste slike tegn forsvinner innen 12 timer, men kommer tilbake etter neste ridetur hvis man ikke passer godt på.
 • Stivhet i ryggen, som synes enten når den beveger seg eller ved manipulasjon av ryggmuskulaturen, og som ikke forsvinner umiddelbart etter manipuleringen.

Adferdsendringer forårsaket av en dårlig tilpasset sal:

 • Motstand mot å bli salet opp, spesielt når gjorden strammes.
 • Hesten er kald på ryggen.
 • Voldsom, plutselig hopping både med og uten rytter.
 • Motsetter seg å bli ridd vekk fra stallen.
 • Bukker hyppig, men med hodet og halsen hevet.
 • Unnviker hinder, unnviker transport, vil ikke komme inn fra beitet.
 • Har halen låst ned og hiver på den, skjærer tenner, rister på hodet, er generelt irritert…
 • Misliker å bli børstet på ryggen.
 • Andre merkbare uforklarlige adferdsendringer.

En korrekt tilpasset sal er viktig for å:

 • Gi en effektiv og trygg ridning.
 • Bidra til progresjon i treningen.
 • Gi basal balanse til rytteren og dermed stødig innvirkning med hjelperne.
 • Gi generelt velbehag for hest og rytter under ridningen.

Hvis salen ikke passer godt nok, er det mulig at rytteren opplever diverse problemer under ridningen. Disse problemene vil forsvinne av seg selv dersom salen blir tilpasset. Slike problemer kan være asymmetri i forhold til hestens form, eller kuler og humper i eller under huden. Uansett hva årsaken er, er det viktig at man finner ut at det skyldes salen og korrigere den før skader eller adferdsendringer skjer. Enhver korrigert eller ny sal trenger å “gås inn” slik at stoppet får satt seg i ca tre måneder, før den må tilpasses på ny. Reparasjon, endringer eller kjøp av nytt utstyr krever eksperthjelp, ideelt fra en salmakermester eller kvalifisert salmaker/ saltilpasser, slik at utstyret blir best mulig for deg og hesten din.

Sjekk av salen

1. Selve salen:

Først må du forsikre deg om at salen du bruker er i god stand. Du bør sjekke salen din regelmessig: Dette inkluderer en del forskjellige egenskaper, som lærets kvalitet og sømmene, og å sjekke bommen for følgende skader:

 • Vridd sal: Bommen er vridd, og salen har ulik høyde på sidene. Dette kan skyldes en forstyrrelse i selve bommen som gir et inntrykk av en vridd underside.
 • Brudd på bommen: Her er skade på bommen vanligvis men ikke alltid ensidig. Også frontbuen kan enten være løs eller løsnende, eller tilheftingene kan være i stykker, eller setet eller bakstykket kan gå i oppløsning. Men sjeldne feil.

En presis og trygg vurdering krever en profesjonell undersøkelse av salen etter at stoppet er tatt av. Hvis du er mistenksom på egenhånd, kan du gjøre noe av det følgende for å finne ut mer:

 • Enten: Plasser salen på et bord og se på den forfra og bakfra. Dersom en av sidene ser høyere ut enn den andre er bommen sannsynligvis vridd.
 • Eller: Sett fronten på salen på magen din og dra vingene bakover med begge hender. Snu så salen rundt og dytt begge sidene av bommen vekk fra hverandre, og så dytt begge nedover. Hvis det er urimelig mye bevegelse på noen av disse testene, eller det er en metallisk lyd, så er treet sannsynligvis skadet.

Alle eller en av disse testene vil vise forstyrrelser i treet og svært mye løsning av det underliggende nettet i setet. Dette gjør presset stort på ryggraden i bommen enten på toppen eller på sidene av manken.

2: Salen i forhold til hesten den ligger på:

Hvis du er sikker på at salen i seg selv er i god stand, så kan du undersøke hvordan den passer til hesten din på følgende måte:

 • Sett hodelag på hesten og lei den i skritt og så i trav på et hardt, flatt underlag. Foreta vendinger i begge retninger. Vær sikker på at området er trygt og uten distraksjoner.
 • Noter deg hvordan hesten beveger seg, gjerne ved å bruke videofilming.
 • Legg så på salen uten voilock. Legg den der den vanligvis ligger. Sjekk at den ligger rett og jevnt over den øvre delen av hestens brystkasse og at ikke noe av bommen hviler bak på lenden. Kontakten med ryggen skal være jevn langs hele bæreflaten med god klaring langs midten i hele salens lengde. Skulderbladene og spesielt den øvre spissen av dem, skal ikke være i kontakt med salen.
 • Stram inn salgjorden og be noen sette seg opp. Sjekk at det fortsatt er luft under midten av salen med rytter på, spesielt helt bakerst. Sjekk dette både i holt, skritt og trav og ved vendinger i begge retninger.
 • Sammenlign med hvordan salen lå på hesten uten rytter, og prøv å bestemme om den svinger, humper, sklir fra side til side eller om den sklir forover eller bakover.
 • Se etter tegn på endringer i bevegelsene til hesten. Se spesielt etter begrensning av skuldrenes bevegelse og ellers tegn hos hesten på generelt ubehag.

Hvis du finner en stor forskjell med og uten sal, eller med og uten rytter, er det mulig at salen ikke passer rett til hesten din. Hvis det ikke er noen forandring, så se på hesten også i galopp. Se da på den i store volter på begge hender, og se etter noen av tegnene nevnt ovenfor. Se også etter ubalanse i hesten, rytteren eller andre uoverensstemmelser.