Overvekt hos hund og katt

Overvekt har de siste årene utviklet seg til å bli et vanlig helseproblem hos hunder og katter. Man ser at opp til 40 % av kattene og 20-30 % av hundene lider av overvekt.

Risiko med overvekt

 • Overvektige dyr rammes lettere av sykdommer og har en kortere levetid enn dyr med normalvekt.
 • Overvekt minsker ofte dyrets glede, aktivitet og prestasjon, samt eierens utbytte av dyret.

Overvekt kan øke risikoen for samt vanskeliggjøre behandlingen av:

 • Diabetes Mellitus (sukkersyke)
 • Artroser (kroniske leddskader), skader på ligament, ledd og rygg
 • Hjerte og lungesykdommer
 • Leversykdommer
 • Kreft
 • Forstopping
Overvekt

Overvekt medfører økt risiko ved anestesi og operasjoner, økende følsomhet for varme, trøtthet, dårlig kondisjon og dårlig humør. Overvekt kan også innebære økt risiko for hudproblemer, spesielt katter som får problemer med å vaske seg, samt øker risikoen for infeksjoner.

Vekttap reduserer disse risikoene! Gjennom å følge et strengt vektprogram kommer du til å forbedre helsen til dyret ditt og minske framtidlige kostnader til veterinærbehandling.

Kjennetegn på overvekt

Dersom dyret ditt veier mer enn 15 % mer enn sin idealvekt er det snakk om fedme, og overvekt. Gjennom å kjenne på dyret over ribbeinene kan man undersøke hvor mye fett som finnes der. Om du lett kan kjenne ribbeinene er dyret ditt under- eller normalvektig. Må man trykke for å kjenne ribbeinene er dyret overvektig og om man ikke kan kjenne ribbeinene det hele tatt lider det av ekstrem overvekt. Om dyret ditt mangler midje er dette ofte et tegn på overvekt, liksom trøtthet, dårlig humør overdrevent sovetid, misnøye mot å røre seg, tung i pusten og nedsatt varmetoleranse. Det kan være lurt å sammenligne med normalvekten for rasen.

Årsak til overvekt

Dyr blir feite av samme årsaker som mennesker, dvs. dyret får i seg mer energi (mat) enn det kvitter seg med (mosjon) og overskuddet spares som fett. Dyr som får matrester og mye godbiter har høyere risiko for å rammes av overvekt enn katter/ hunder som spiser et katte/ hundefôr.

Medvirkende årsaker til overvekt

 • For mye mat
 • For mye godbiter
 • Matrester eller tigging under matlaging
 • For lite mosjon
 • Kastrering, kan redusere matbehovet med 30%
 • Rase
 • Alder, gamle dyr beveger seg ofte mindre
 • Sykdommer
 • Smerte

Å gi valpen din for mye mat øker risikoen for at hunden senere kommer til å bli overvektig ettersom fettceller ikke dannes hos voksne dyr. Hos voksne dyr øker i stedet størrelsen på fettcellene. Gjennom slanking vil man minske størrelsen på fettcellene fortere enn å gjøre dem færre. Altså kommer katter og hunder som blir feite som unger ofte til å lide av fedme som voksne da de har flere fettceller enn normalt.

Det finns visse sykdommer som kan gi fedme, men de er uvanlige. Prøver kan tas om veterinæren finner det hensiktsmessig. Den vanligste årsaken til fedme er overfôring og for lite mosjon.

Hvordan skal man slanke dyret sitt?

Veterinæren kan hjelpe deg å sette opp et slankeprogram. Først er det viktig å undersøke om dyret lider av fedme og ikke lider av andre sykdommer som kan ligne fedme som for eksempel væske i bukhulen. Når veterinæren har konstatert at hunden din er frisk bestemmes en idealvekt samt en plan for hvordan en skal nå denne.

Vekten bør reduseres med ca. 2 % per uke. Ofte tar det minst 8- 10 uker for å nå målvekten. Om dyret er kraftig overvektig tar det lengre tid. Katten/ hunden skal komme på regelmessige besøk for å kontrollveies samt for å ved behov justere fôringen og mosjonen. Disse besøkene bør skje oftere i begynnelsen av slankebehandlingen til man ser en stabil kontrollert vektnedgang, siden kan besøkene skje sjeldnere. Vektkontroll skal fortsettes også etter at ønsket vekt er oppnådd for å sikre at idealvekten holdes.

Å lykkes med slanking krever disiplin hos alle familiemedlemmene. Ikke prøv å slanke dyret ditt ved å redusere på tørrfôret for å kunne gi dyret like mange godbiter som før. Da risikerer en at dyret blir lidende av mangelsykdommer. Den beste måten å slanke dyret sitt på er ved å kun gi en anbefalt mengde kvalitetstørrfôr som er beregnet for slanking. Dette i kombinasjon med regelmessig mosjon sikrer en trygg vektreduksjon uten tap av muskelmasse. Jo mer du bryr deg om dyret ditt, jo mer kommer du til å oppleve at dyret ditt får det bedre jo nærmere idealvekten det kommer.

Å få diagnosen overvekt eller fedme hos veterinæren kan iblant vekke følelser av skyld hos dyreeieren. Dette er en normal reaksjon i og med at fedme hos mennesker er et følelsesladet tema. Man må allikevel akseptere faktumet for å få giv til å starte en slankekur for dyret sitt. Mange lyger for seg selv for å unngå skyldfølelsen. Dette resulterer kun i dårligere dyrevelferd for dyret.

Med entusiasme og tålmodighet kommer slankingen til å lykkes. Husk at det er viktig at slankingen ikke går for fort. Dette er spesielt viktig for katter som ellers kan rammes av sultrelaterte problemer. Lek med dyret, lek er bra mosjon!

Gratis holdvurdering og slankeprogram

Kom gjerne innom klinikken for en gratis holdvurdering av dyret ditt. Vi setter gjerne opp et vektreduksjonsprogram for deg som gjør det lettere å slanke dyret ditt.